Parki Technologiczne i Naukowe

Autor:
Kategorie: Przemysł
Skup złomu Wostal

Oprócz różnego rodzaju specjalnych stref ekonomicznych na terenie Polski powstaje wiele parków przemysłowych, technologicznych i naukowych, będące specjalnymi miejscami gromadzącymi firmy z jednej branży i wspierających je placówek badawczo-naukowych, dzięki którym możliwy jest szybki ich rozwój.

Przez park technologiczny rozumiemy zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

Przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, są tam oferowane usługi w zakresie: doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Za pierwszy polski park technologiczny uznaje się Poznański Park Naukowo -Technologiczny powołany w maju 1995 roku.

Powstawaniu parków technologicznych w Polsce patronuje Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu.

www.corol.pl http://zbiorstal.pl/