Izba Cywilna

prawo do świadczenia

Izba Cywilna jest komórką organizacyjną Sądu Najwyższego. Na jej czele stoi Prezes Sądu Najwyższego (obecnie prof. dr hab. Tadeusz Ereciński). Izba dzieli się na pięć wydziałów. Każdy z nich rozpatruje sprawy ze skarg kasacyjnych i innych środków odwoławczych oraz sprawy związane z kompetencjami pozainstancyjnymi.

Wydziały te rozpoznają także skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, jak również skargi dotyczące przewlekłości postępowania w sprawach należących do właściwości Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Każdy z wydziałów Izby Cywilnej powołany został do rozpatrywania skarg z okręgów Sądów Apelacyjnych innego rejonu Polski. I tak: w Wydziale I rozpoznawane są sprawy z Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Rzeszowie, Wydział II rozpatruje sprawy z Sądów Apelacyjnych w Poznaniu, Szczecinie i Łodzi, sprawy z Sądu Apelacyjnego w Krakowie kierowane są do Wydziału III, do Wydziału IV skierowane zostaną sprawy z Sądów Apelacyjnych w Gdańsku, Białymstoku i Lublinie, natomiast sprawy z Sądów Apelacyjnych we Wrocławiu i Katowicach znajdą swój finał w Wydziale V. Węzłowe orzeczenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, wraz z pełnymi tekstami uzasadnień oraz skorowidzami tematycznymi, publikowane są w miesięczniku „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” (w skrócie OSNC). Periodyk ten wydawany jest od 1918 roku, a w publicystyce prawniczej określany jest mianem zielonego orzecznictwa, z uwagi na kolor okładki.

spółka komandytowa spółki powiązane