Notariusz – opis zawodu przynależnego do grupy zaufania publicznego

Autor:
Kategorie: Prawo

Tak, jak już wspomniano zawód notariusza to bardzo popularny kierunek zawodowej kariery, który spotyka się z zaufaniem społecznym. Dlatego też nie bez podstawnie mówi się o przynależności do grupy osób zaufania publicznego. Warto zatem zwrócić w tym momencie uwagę, że przynależność ta od razu narzuca ogólny charakter znaczenia zawodu notariusza, na który składa się przede wszystkim świadczenie profesjonalnych usług.

Jednak wykonanie ich może odbyć się tylko i wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną, którą posiada wiedzę w tej dziedzinie, poświadczoną wymaganymi certyfikatami. Należy jednak zwrócić uwagę, że zawody zaufania publicznego, to w gruncie rzeczy, tylko i wyłącznie polskie określenie, które nie znajduje swojego odpowiednika w innych krajach. Mimo to odgrywa ogromną rolę dla gospodarki, jak się okazuje nie tylko krajowej, ale i unijnej.

Dlatego też, tak bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza notariuszy, którzy zostali powołani do dokonywania czynności, których celem jest nadanie formy notarialnej. Wszelkie czynności notarialne objęte są wskazanymi regulacjami prawnymi, których każdy notariusz musi bezwzględnie się trzymać, bez żadnych wyjątków. Warto dodać, a nawet i wyraźnie podkreślić, że wszelkie sprawy załatwiane pomiędzy stronami zawsze odbywają się za pośrednictwem dokumentu urzędowego, sporządzonego w formie pisemnej.

Według poznanych podczas aplikacji ściśle określonych wzorów, na których zawsze się wzorują.

Adwokat Mikołajczak