Izba Cywilna

Autor:
Kategorie: Prawo
www.eilawski.pl

Izba Cywilna jest komórką organizacyjną Sądu Najwyższego. Na jej czele stoi Prezes Sądu Najwyższego (obecnie prof. dr hab. Tadeusz Ereciński). Izba dzieli się na pięć wydziałów. Każdy z nich rozpatruje sprawy ze skarg kasacyjnych i innych środków odwoławczych oraz sprawy związane z kompetencjami pozainstancyjnymi.

Wydziały te rozpoznają także skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, jak również skargi dotyczące przewlekłości postępowania w sprawach należących do właściwości Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Każdy z wydziałów Izby Cywilnej powołany został do rozpatrywania skarg z okręgów Sądów Apelacyjnych innego rejonu Polski. I tak: w Wydziale I rozpoznawane są sprawy z Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Rzeszowie, Wydział II rozpatruje sprawy z Sądów Apelacyjnych w Poznaniu, Szczecinie i Łodzi, sprawy z Sądu Apelacyjnego w Krakowie kierowane są do Wydziału III, do Wydziału IV skierowane zostaną sprawy z Sądów Apelacyjnych w Gdańsku, Białymstoku i Lublinie, natomiast sprawy z Sądów Apelacyjnych we Wrocławiu i Katowicach znajdą swój finał w Wydziale V. Węzłowe orzeczenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, wraz z pełnymi tekstami uzasadnień oraz skorowidzami tematycznymi, publikowane są w miesięczniku „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” (w skrócie OSNC). Periodyk ten wydawany jest od 1918 roku, a w publicystyce prawniczej określany jest mianem zielonego orzecznictwa, z uwagi na kolor okładki.

doradca podatkowy chodzież http://www.carstens.pol.pl/