Szwalnicze miasto

Pabianice to obecnie jedno z najbiedniejszych miast w Polsce. Liczy sobie ono blisko siedemdziesiąt tysięcy mieszkańców i leży w województwie łódzkim, stanowiąc jednocześnie część aglomeracji łódzkiej.

Warto mieć na uwadze, że w przeszłości Pabianice były jednym z największych ośrodków przemysłowych na ziemiach polskich. Najlepsze lata dla pabianickiego przemysłu przypadają na wiek XIX, kiedy to miasto było częścią Królestwa Polskiego wchodzącego w skład państwa rosyjskiego.

Władze zadecydowały, że miejscowość ta znakomicie nadaje się do rozwoju przemysłu sukienniczego i włókienniczego, czemu sprzyjało tutejsze środowisko naturalne. Chcąc zwiększyć liczbę mieszkańców Pabianic, wprowadzono szereg udogodnień dla nowych osadników.

Nowoprzybyli stanowić mieli siłę napędową dla tutejszych zakładów przemysłowych. Region rozwijał się bardzo dynamicznie i tuż przed I wojną światową stał się szóstym ośrodkiem w całym Królestwie Polskim, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych robotników.

Haftowane i ozdabiane sztandary szkolne stały się tradycją polskich szkół termet g19-01