Sądy II instancji

spektrum-biznesu.pl

W Polsce, w myśl przepisów o instancyjności postępowania sądowego, zawartych w Konstytucji, można podzielić sądy na pierwszą oraz drugą instancję. Jeśli chodzi o te drugie, to w przypadku sądownictwa powszechnego należą do nich sądy okręgowe (te orzekają także w pierwszej instancji, jednak tylko w przypadku spraw o zbrodnie oraz niektóre występki) i sądy apelacyjne (trafiają do nich sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa karnego). Sąd okręgowy, jako sąd drugiej instancji, rozstrzyga wszelkie apelacje i zażalenia na orzeczenia, wydane przez sąd rejonowy. W sądownictwie wojskowym jego rolę przejmuje wojskowy sąd okręgowy, który także zajmuje się apelacjami i zażaleniami, jednak tym razem od orzeczeń, wydawanych w sądach garnizonowych.

W sądownictwie powszechnym do sądów apelacyjnych trafiają z kolei zażalenia z podlegających im sądów okręgowych. Analogicznie, skargi kasacyjne oraz zażalenia od orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego rozpatruje Naczelny Sąd Administracyjny. Zajmuje się on także kontrolą orzeczeń sądu pierwszej instancji. Warto też wspomnieć o Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego, rozpoznającej w drugiej instancji wpływające do niej apelacje i skargi, kierowane wobec orzeczenia, wydanego przez wojskowe sądy okręgowe.

pomoc prawna dla polaków w niemczech adwokat prawo karne warszawa