Rodzimy przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy jest ważną gałęzią rodzimej gospodarki. Wynika to głównie ze względu na dużą różnorodność oferowanych dóbr.

Wyróżniamy w związku z tym przemysł: mięsny, rybny, mleczarski, tłuszczowy, młynarski i piekarniczy, cukrowniczy, cukierniczy, spirytusowy, piwowarski i owocowo-warzywny. Przemysł rybny zlokalizowany jest głównie na wybrzeżu i w pasie pojezierzy, ale jest on dosyć niewielki.

Z kolei przemysł mięsny funkcjonuje, dzięki dużym zakładom produkcyjnym i rozwija się dosyć prężnie. Ważne miejsce w gospodarce pełni przemysł piwowarski, w który w dużym stopniu zaangażowany jest kapitał zagraniczny orz przemysł spirytusowy oparty na ziemniakach i gorzelniach.

Dzięki regionom sadowniczym i warzywnym przemysł owocowo-warzywny ma się niezwykle dobrze w naszym kraju. Cukier jest podstawą przemysłu cukierniczego, którzy z kolei wytwarzany jest przez cukrownie z buraków.

Zakłady mleczarskie, tłuszczowe produkujące oleje roślinne i margaryny oraz młyny i piekarnie to firmy, bez których nie byłby możliwy rozwój polskiego przemysłu spożywczego. Na terenie naszego kraju działają też zakłady produkujące papierosy dla światowych koncernów.

Piaskownice https://www.pro-mar.com.de/