Przemysł

Produkcja a ekologia

Pomiędzy powyższymi dwoma terminami istnieje ścisła korelacja, a mianowicie można dostrzec odwrotną proporcjonalność pomiędzy nimi.