Przemysł spożywczy w europie

www.getsound.pl

Standardy unii europejskiej narzucają producentom wymagania dotyczące produkowania, przechowywania, a także transportowania wyrobów spożywczych. Związane jest to przede wszystkim z koniecznością zapewnienia obywatelom produktów spożywczych najwyższej jakości, a także z uwagi na ich zdrowie. Niemniej przemysł spożywczy nie zawsze jest tak bardzo dochodowy jak inne gałęzie gospodarki.

Z tego właśnie powodu część producentów żywności dopuszcza się łamania prawa, motywując to tylko i wyłącznie chęcią zysku. Konsekwencje takiego postępowania są zwykle odczuwane przez całą branżę i wiążą się np. z brakiem zaufania ze strony klientów czy zakazem eksportu konkretnych produktów spożywczych zagranicę (niezależnie od firmy, której to dotyczy).

Przemysł spożywczy musi być poddawany regularnym kontrolom w zakresie przestrzegania zasad bhp i z tego powodu w Polsce jest on nadzorowany przez kilkanaście instytucji, począwszy od sanepidu, a kończąc na Najwyższej Izbie Kontroli.

producenci folii magnetyzery