Polski przemysł chemiczny

http://www.viavac.com/pl/produkty/panels/123-podnosniki-prozniowe-panele.html

Szybko rozwijający sie przemysł chemiczny w naszym kraju zawdzięcza go nowoczesnym technologiom wytwarzania. Dzieli się ona na kilka gałęzi. Jednym z nich jest przemysł związków nieorganicznych, wykorzystujący bogate złoża siarki i soli znajdujące się w Polsce.

Z siarki wytwarzany jest m.in. kwas siarkowy będący ważnym półproduktem dla innych gałęzi przemysłu chemicznego.

Z kolei sól kamienna jest surowcem dla przemysłu sodowego. W Polsce produkuje się także kilka rodzajów nawozów sztucznych: azotowe, fosforowe i potasowe. W przypadku produkcji związków organicznych i tworzyw sztucznych stosuje się głównie półproduktów wytwarzanych z ropy naftowej.

Ich głównym dostarczycielem jest rafineria płocka. Istotną branżą w przemyśle chemicznym zajmuje produkcja farb i lakierów. Podobnie sprawa ma się z zakładami przemysłu farmaceutycznego jak i produkcją kosmetyków, które zlokalizowane są głównie w dużych miastach i okolicach m.

in. w Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Krakowie. Krajowy przemysł chemii gospodarczej i przemysł gumowy wspierany jest przez duży kapitał zagraniczny.

przydomowe oczyszczalnie ścieków krosno odrzańskie usługi podnośnikiem koszowym poznań