Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług, czyli znany nam PTU, jest podatkiem pośrednim, a pobiera go się na różnych etapach obrotu usługami lub towarami. W polskim systemie prawnym podatek od towarów i usług istnieje od 1993 roku.

Podatek od towarów i usług dotyczy np. towarów eksportowanych, towarów importowanych, odpłatnych odstaw towarów i świadczenia usług na obszarze kraju a także wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i dostaw towarów.

Co natomiast kryje się pod tymi pojęciami? Jest to m. in.

wydawanie towarów w leasingu, przekazywanie darowizny przez podatnika, wszelkie przeniesienia praw do wartości prawnych oraz materialnych. Wewnątrzwspólnotowym nabyciem określa się natomiast nabycie praw do rozporządzania towarami tak jak ich właściciel.

Może się to odnosić np. do wywiezienia towarów poza granice kraju lub do przemieszczania towarów na terytoriach różnych państw.

Kwestię rozliczania podatku od towarów i usług reguluje szczegółowo ustawa i stosowne dyrektywy, obowiązujące także na terenie państw zewnętrznych.

bhp zabrze przekształcenie w spółkę komandytowo akcyjną