Notariuszem nie może być każdy – kryteria kandydata

Jak widać długa droga, jaką musi przejść każdy z kandydatów ubiegający się o pracę w charakterze notariusza nie jest łatwa. Jednak jak się okazuje nie wystarczy tylko zdobyta wiedza, aby w pełni spełniać się zawodowo, bowiem nie każdy człowiek jest stworzony do tego, aby pełnić tą funkcje. Przez wiele lat rozwijało się przekonanie, że każdy może nauczyć się wszystkiego jeśli tylko tego chce, niemniej jednak w przypadku wielu zawodów wygląda to nieco inaczej.

Podobnie jest również w kwestii zostania notariuszem, otóż każdy musi spełniać pewne kryteria niezbędne do uzyskania tytułu. W pierwszej kolejności należy szczególnie zwrócić uwagę na zapis ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku, a zatem najnowszej i najbliższej współczesnym czasom, która jasno określa nie tylko zmiany regulujące wykonywanie zawodu notariusza, ale również i podstawowe kryteria. Zatem osoba chcąca podjąć prace, jako notariusz przede wszystkim powinna posiadać obywatelstwo polskie, a także kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA.

Istnieje jeszcze zapis dotyczący odrębnych przypadków, jednak tylko i wyłącznie może to być obywatelstwo, które wynika z przepisów prawa UE. Poza tym prawo do podjęcia zatrudnienia przysługuje osobom, które korzystają z publicznych praw, a także posiadają pełną zdolność do ich wykonywania. Zatem nie tylko uczelnia, tytuł magistra, aplikacja i egzamin zawodowy, ale także szereg innych kryteriów, chociażby ukończenie dwudziestego szóstego roku życia.

bhp gliwice niemiecka umowa o pracę