Izba Wojskowa

www.digital-highend.pl

Jedną z komórek organizacyjnych Sądu Najwyższego jest Izba Wojskowa. Na jej czele stoi Prezes Sądu Najwyższego, aktualnie jest nim Janusz Godyń. Izba Wojskowa jest jednocześnie najwyższą instancją w strukturze sądownictwa wojskowego w Polsce.

Izba Wojskowa ma tylko jeden wydział – jest to Wydział Odwoławczo-Kasacyjny, którego pracami kieruje Przewodniczący Wydziału, sędzia Sądu Najwyższego, Wiesław Błuś. Wydział ten rozpatruje apelacje i zażalenia na orzeczenia lub zarządzenia wydane w pierwszej instancji, tj. w wojskowym sądzie okręgowym, rozpoznaje kasacje oraz sprawy przewidziane dla sądów apelacyjnych, czyli sądu drugiej instancji w stosunku do wojskowego sądu okręgowego, a także inne sprawy przekazane przez ustawę Sądowi Najwyższemu.

Z polecenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, począwszy od 1945 roku ukazuje się „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa”. Jest to urzędowy miesięczny zbiór najważniejszych orzeczeń wraz z uzasadnieniami, przygotowywany przez Sędziów Sądu Najwyższego.

Publikowany jest w wersji papierowej oraz elektronicznej (na nośniku CD), a z uwagi na kolor okładki w środowisku prawniczym znany jest pod nazwą „czerwonych zeszytów”.

bhp zabrze zwyczajne zgromadzenie wspólników