Inkubatory przedsiębiorczości

http://www.viavac.com/pl/produkty/szklo/125-podnosniki-prozniowe-szklo.html

Osoby pragnące otworzyć własny biznes coraz częściej mogą liczyć na wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości, czyli tak zwanych podmiotów prawnych pomagających rozpocząć działalność, jak i wspierać ich rozwój. Tworzone są one przez różne instytucje np.

: uniwersytety, organizacje samorządowe, fundacje, różnego typu fundusze. Pośród inkubatorów przedsiębiorczości wyróżniamy ich szczególny rodzaj, a mianowicie akademickie inkubatory przedsiębiorczości, w skrócie AIP, które umożliwiają realizację opracowanych przez środowisko akademickie pomysłów na drodze ich praktycznego wykorzystania w działalności gospodarczej.

Swoje wsparcie inkubatory oferują bezpłatnie jak i płatnie. Głównymi zadaniami takich instytucji doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych np.

z Unii Europejskiej. Inkubatory wspierają głównie firmy o charakterze innowacyjnym i dotyczy ona początkowej fazy ich istnienia, która trwa od roku do kilku lat działalności firmy na rynku.

http://www.polipak.com.pl cmms