Geografia przemysłu

Separatory tłuszczu

Geografia przemysłu to nauka zajmująca się strukturą przemysłu od skali lokalnej po krajową, do międzynarodowej. Cóż wartościowego można wynieść z tej nauki? Jest ona skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców – tych, którzy już czynnie uczestniczą w przemyśle, ale i tych, którzy dopiero zaczynają lub chcą zacząć. W różnych krajach w różnym stopniu rozwija się przemysł i produkcja. Uzależnione jest to od wielu czynników; pierwszym najbardziej oczywistym, a najmniej możliwym do uniknięcia, jest środowisko przyrodnicze, budowa geologiczna, klimat, gleba i stosunki wodne.

To one bardzo często determinują do tego, by dany przemysł rozwijał się prężnie bądź nie. Kolejnym aspektem istotnym jest możliwość eksportu, czyli sprzedaży przetworzonych produktów poza granice kraju. Geografia przemysłu to również sieć połączeń międzynarodowych, które ze sobą współpracują lub połączone są organizacjami. Możemy do nich zaliczyć Unię Europejską, która ma na celu kooperację między wszystkimi krajami do niej należącymi.

 .

Einhell nowoczesna cerata na stół